Peter van Belen Jongerenwerk Op Maat

Jongerenwerk

Op

Maat

Peter van Belen

Met een passie en een hart voor jongeren begon ik 20 jaar geleden als vrijwilliger in het jongerenwerk. Inmiddels ben ik doorgegroeid in het jongerenwerk en heb ik mijn eigen onderneming ‘Jongerenwerk op Maat’ opgezet. Op diverse gebieden in het jongerenwerk bied ik ondersteuning aan jongeren die vast zijn gelopen, in een verslaving zitten, of die niet meer weten hoe ze verder moeten. Ook voer ik opdrachten uit voor diverse welzijnsorganisaties en particulieren. Deze opdrachten lopen uiteen van het begeleiden en coachen van individuele jongeren, het uitvoeren van accommodatie-gericht jongerenwerk tot het ingezet worden als ambulant straatwerk.

Een uitgebreide omschrijving van alle diensten kunt u HIER vinden.

Heeft u verder nog vragen of zou u graag wat meer informatie willen, maak dan vrijblijvend een afspraak om te kijken wat ik voor u kan betekenen. Peter van Belen – 0629407930

E-mailadres:    peter@jongerenwerkopmaat.nl

Waarom Op Maat

Als het gaat om vraagstukken in en rondom het jongerenwerk, dan zijn we ons ervan bewust dat standaardoplossingen niet altijd de juiste resultaten geven. Vanuit Jongerenwerk Op Maat bieden we u oplossingen aan waarbij we uw specifieke situatie of vraag als uitgangspunt nemen. Dit altijd in goed overleg.

Of het nu gaat om begeleiden of coachen van jongeren, het uitvoeren van straatwerk of accomodatie-gericht werk.

“It’s never too late to have a happy childhood.” – Tom Robbins

Wat biedt Op Maat

Jongeren-coaching

Soms weten jongeren niet meer hoe ze verder moeten. Hoe komt dat? Dat kan verschillende oorzaken hebben. Soms zijn er omstandigheden die zoveel impact hebben op hun leven waardoor ze het simpelweg niet meer weten. Situaties kunnen zijn: Scheiding, het overlijden van een dierbare, het niet meer kunnen meedraaien op school, problemen met vrienden of een vervelende thuissituatie. Ook kan het maken van verkeerde keuzes ervoor zorgen dat de jongeren in de problemen komen of zelfs vastlopen. Voorbeelden hiervan zijn: Drugsgebruik, mee doen aan criminele activiteiten, aansluiten bij verkeerde vrienden etc. Maar ook ongezonde gedragspatronen kunnen ervoor zorgen dat ze niet verder komen.
Toch is er hoop! Ondanks dat het vaak moeilijk is om uit sommige situaties te komen of patronen te doorbreken waar de jongeren aan gewend zijn of waar ze in vastzitten. Het is niet dat ze niet willen, maar het lukt ze gewoonweg niet. Niet alleen in ieder geval. Jongerenwerk Op Maat weet jongeren te motiveren en aan te moedigen zodat probleemgedrag voorkomen kan worden door nieuw perspectief te bieden; op zoek naar nieuwe wegen om te bewandelen om hun doelen te bereiken. Het is de passie van Jongerenwerk Op Maat om de mogelijkheden van jongeren te vergroten en nieuwe kansen te zien.

Jongerenwerk Op Maat gelooft in alle jongeren, niet één uitgezonderd!

Je maakt een afspraak of mailt Jongerenwerk op Maat. We beginnen altijd met een vrijblijvend kennismakingsgesprek. In dit gesprek kijken we of er een klik is tussen jou en mij en bespreken we de hulpvraag. Naar aanleiding van de hulpvraag kiezen we voor een bepaalde aanpak, uiteraard in overleg met jou. Dan volgt het vaststellen van de doelen die je wilt behalen en gaan we aan de slag! Wekelijks komen een uur bij elkaar en bespreken we hoe het met jou gaat, hoe het gaat met de doelen die we vastgesteld hebben en wat de volgende stap is. Uiteindelijk gaat het erom dat Jongerenwerk Op Maat jou uitdaagt en je stimuleert om het perspectief in je leven te gaan zien, te verbeteren waar mogelijk en dat je zelf leert verantwoordelijkheid te dragen voor je groei!

Voor informatie over de mogelijkheden, kosten etc. kan je contact opnemen met:

Peter van Belen (06-29407930) – peter@jongerenwerkopmaat.nl

Een mooie quote om je te laten zien waar we ons op gaan richten:

Bij coachen van jongeren staan de mogelijkheden van de toekomst centraal, niet de fouten uit het verleden – J.Whitmore

 Verder is het misschien nog wel handig om te weten dat een coach kan worden ingezet op verzoek van de Gemeente, diverse hulpverlenende instanties, onderwijsinstellingen, particulieren en op basis van PGB.

Ambulant jongerenwerk 

Ambulant werk is een eenvoudig principe; de jongeren worden opgezocht daar  waar ze hun vrije tijd doorbrengen. Deze plekken worden vervolgens regelmatig bezocht en zo ontmoeten de jongeren en de ambulant werker elkaar en leren ze elkaar kennen door met elkaar in gesprek te gaan. Op deze manier ontstaat er een vertrouwensrelatie en vanuit die relatie kunnen er bepaalde vragen of behoeften omhoog komen die we proberen te adresseren.
Jongerenwerk Op Maat kan ambulant werk verzorgen. Wij gaan dan voor u naar de plekken waar de jongeren zijn. Als er bepaalde vragen of behoeften zijn dan wordt er gekeken of hulp op maat ingeschakeld kan worden, hetzij door Jongerenwerk op Maat zelf of door derden.

Mocht de vraag of behoefte een vrijetijdsbesteding betreffen dan proberen we  jongeren te activeren en in te zetten en ze zo ‘eigenaar’ te maken van de gekozen vrijetijdsbesteding.

Trajecten kunnen uiteraard afgestemd worden op de gewenste opdracht en specifieke vragen van de opdrachtgever, waarbij de mogelijkheden en behoeftes altijd bespreekbaar zijn

Voor informatie over de mogelijkheden, kosten etc. kan je contact opnemen met:

Peter van Belen (06-29407930)  – peter@jongerenwerkopmaat.nl

Accommodatie-gericht jongerenwerk

Jongeren zijn meestal op zoek naar een plek die zich bevindt tussen werk/school en thuis. Je vindt ze regelmatig in het winkelcentrum, in het park of gewoon ergens in de wijk. Overlast voor medemensen kan een gevolg zijn. In de meeste gevallen worden de jongeren op straat doorverwezen naar een accommodatie, afgestemd op hun behoeften. Vaak zijn dit de jongerencentra. Hier kunnen ze hun tijd doorbrengen met vrienden, leuke dingen doen, huiswerk maken etc.
In het ‘oude’ jongerenwerk werd het accommodatiegerichte werk meestal gedaan door professionals. Deze professionals bedachten iets wat jongeren leuk vonden en maakten, afgestemd op hun behoeften, een programma met een uitgebreid aanbod van activiteiten. Nu, na jarenlang pionieren, uitproberen en reflecteren weten we dat deze aanpak niet of nauwelijks gewerkt heeft. Op deze manier ontwikkel je bij jongeren een consumerende houding en dat is juist niet wat we willen, tevens is het niet gezond voor hun ontwikkeling.
Jongerenwerk Op Maat wil jongeren uitdagen om zelf na te denken en dingen te ondernemen. Hoe kunnen wij onze vrije tijd goed, leuk en leerzaam besteden en hoe kunnen we een programma maken welke aansluit bij de behoeften en de vraag van meerdere jongeren? Op deze manier worden ze actief ingezet en ook mede-eigenaar gemaakt van wat een accommodatie aan activiteiten te bieden heeft. Tevens wordt het dan ook meer ‘hun ding’ en verdwijnt de consumerende houding. We hebben hier goeie ervaringen mee en zien dat jongeren op deze manier ook groeien in wie ze zijn en ze leren op deze manier ook hun talenten in te zetten en zien hoe veel ze eigenlijk kunnen. Wij zijn er enthousiast over en de jongeren ook!

Jongerenwerk Op Maat werkt volgens het ‘RIO’ model.

Relatie:            We bouwen met de jongeren een vertrouwensrelatie op

Interesse:       Wat zijn de behoeftes van de jongeren? Wat is heeft hun interesse? Deze vragen kunnen we naar boven halen en beantwoord krijgen omdat we een vertrouwensrelatie hebben opgebouwd en er onderling vertrouwen is

Organiseren;  We gaan samen met de jongeren aan de slag om de activiteiten te organiseren. Dit gebeurt door jongeren zelf onder begeleiding en coaching van het jongerenwerk, dus  niet door professionals. Zo bevorderen we jongerenparticipatie

Voor informatie over de mogelijkheden, kosten etc. kan je contact opnemen met:

Peter van Belen (06-29407930)  – peter@jongerenwerkopmaat.nl

Werkzaamheden

Coaching-projecten

Persoonlijke begeleiding

Ik bied persoonlijke begeleiding aan een aantal jongeren. Deze jongeren hebben te maken met problemen op verschillende gebieden zoals bijvoorbeeld op school, thuis, ze hebben te maken met verslavingsproblematiek en criminele activiteiten

Op verzoek zijn referenties verkrijgbaar. Uiteraard worden er i.v.m. privacy geen namen genoemd

Gemeente Eindhoven – Ministerie van Justitie en Veiligheid

IPTA Coach

Vanaf 1 november 2020 ben ik werkzaam als IPTA coach bij gemeente Eindhoven, Ministerie van Justitie en Veiligheid. IPTA is een persoonsgerichte aanpak om kwetsbare jongeren (16-27 jaar) er toe te leiden naar school te gaan of werk te zoeken. Het is een preventieve aanpak om afglijden naar criminaliteit te voorkomen.
De begeleiding is maatwerk en richt zich vaak op het verlichten van problemen op meerdere leefgebieden, zoals schulden, huisvesting of gedragsproblematiek. Dit
doen we door jongeren te motiveren, begeleiden en ondersteunen met als doel dat de jongere deze zaken uiteindelijk zelf kan oppakken.
De jongere, de coach en de betrokken partners (professionals dan informeel netwerk) pakken aan wat nodig is in het leven van de jongere op de weg te zetten naar school en werk.

Trendzorg Milheeze 

Persoonlijk begeleider (PB-er)

Bij Trendzorg biedt ik begeleiding en ondersteuning aan jong volwassenen die vanwege hun problematiek moeite hebben om zich staande te houden in de samenleving. Dit doen we in de vorm van woonbegeleiding om de kwaliteit van leven te verbeteren en te vergroten.

Trend Zorg gaat uit van gelijkwaardigheid en heeft drie speerpunten:Betrouwbaar, Betrokken en Transparant Meer info over Trend Zorg is te vinden via: www.trend-zorg.nl

Bent u geïnteresseerd in mijn volledige curriculum vitae, dan verwijs ik u naar LinkedIn

Recensies reclassering

(beschikbaar op aanvraag)

Peter begeleid en motiveert. Benoemen wat veranderingen opleveren en wat de toekomst zou brengen als men blijft hangen in het oude leven. De resultaten mogen er zijn. Onze zoon is nagenoeg van de drugs af, hij is gestart met een studie, zijn bijbaan houdt hij al 2 jaar vast, is begonnen met zijn rijbewijs. maar vooral…. wij hebben onze zoon weer terug in het gezin, onze lieve, sociale met een hart van goud zoon is weer een onderdeel van ons gezin. Daar zal ik Peter altijd heel dankbaar voor blijven. We zijn er nog steeds niet helemaal, maar de beren op de weg worden steeds kleiner en de zwarte wolken maken plaats voor de zon in zijn en ons leven. Peter heeft een zeer hoge score tot succes met de moeilijke groep jongeren, dacht zelfs 100%. Wij gunnen ieder kind en ouders met deze zware problematiek dus een ‘Peter’.

Vanuit de jeugdreclassering heb ik meerdere malen met Peter gewerkt in zaken waarbij jongeren ondersteuning nodig hadden bij het organiseren van bijvoorbeeld dagbesteding (hetzij werk/school) of andere praktische zaken. Peter weet op een laagdrempelige manier contact te leggen met jongeren, aan te sluiten bij behoeften (die vaak beginnen met pragmatische zaken), is eerlijk en duidelijk, waardoor er snel sprake is van vertrouwen waarop doorgepakt kan worden. De bereikbaarheid van Peter voor jongeren waarmee hij werkt is goed en beperkt zich niet tot een 9-17 mentaliteit.

Suzanne
Jeugdbescherming

Mijn zoon is in de problemen geraakt door zijn drugsverslaving (blowen) in combinatie met het hebben van een stoornis (Asperger & ADHD) en belangrijker nog….de invloed van verkeerde vrienden.

De toekomst zag er somber uit en daar moest verandering in komen.

Na zo ongeveer alle mogelijke hulpverleningstrajecten te hebben doorlopen (zonder gewenst resultaat) zijn we via de wijkagent in contact gekomen met Peter van Belen.

Peter stelt zich niet op als hulpverlener (daar had mijn zoon er al iets teveel van gezien), maar als coach. Laagdrempelig…Makkelijk in contact (via App bereikbaar).

Peter ondersteunt, motiveert, activeert en adviseert hem én mij als ouder met betrekking tot hulpvragen, doelen en opvoedingsvragen.

Met mijn zoon gaat het steeds beter. Hij blowt niet meer én heeft zelfs een diploma op zak!

Kortom: wij zijn erg blij met Peter als coach. We zijn zeer tevreden over de resultaten tot nu toe!

Ik heb een aantal jaren met Peter samen mogen werken. Ik heb regelmatig jongeren met “complexe” problemen op allerlei leefgebieden zoals school, thuis of elders naar hem doorverwezen.

Een aantal kernwoorden die bij hem passen: laagdrempelig, betrouwbaar, maatwerk, geduldig, open minded, oplossing gericht en zeer betrokken.

Maar bovenal heeft hij een passie voor zijn vak. En weet hij toch vaak de jongeren en hun ouders op zijn eigen wijze bepaalde inzichten te geven en vooruit te helpen, zodat de jongeren uiteindelijk volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij.

Ik heb altijd veel bewondering gehad op de natuurlijke en geduldige wijze hoe hij dat doet.

Hij is gewoonweg een topper in dit vak!

“Youth is happy because it has the capacity to see beauty. Anyone who keeps the ability to see beauty never grows old.”

– Franz Kafka

Contact